Logika bez tajemnic

W logice, jaka jest często spotykana na różnych kierunkach studiów jako przedmiot do zaliczenia, są jasne zasady. Nauka ta mówi o klarowności oraz stosowaniu pewnych wzorców. To właśnie dlatego w języku potocznym utarło się stwierdzenie, że coś jest lub może być logiczne. Pewne nazwy możemy negować, wówczas ma miejsce tak zwana negacja. Określone nazwy w logice to wyrazy i wyrażenia. Pełnią one funkcje zazwyczaj taką, jak podmiot czy orzecznik.

Logika a obowiązujące zasady

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią danej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja. Jej swoistym przeciwieństwem jest denotacja, jaka odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod uwagę cały zbiór powiązanych desygnatów pewnej nazwy. Konotowane są w szczególności cechy, którymi wyróżnia się określona nazwa. Jest to pewnego rodzaju ujednolicenie, jakie oparte jest na dokładnie określonych zasadach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać komplet pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

Negacja – to znaczy w nieskomplikowany sposób na czym jest to oparte

Bardzo istotną rolę w nauce takiej jak logika spełnia negacja. Rozmaite nazwy można negować. Patrząc na stałe logiczne, w tym funkcję negowania oraz to jak wciela się ją w życie, można stwierdzić, że wskazana nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice opcję używać tak zwanej potrójnej, jak również i podwójnej – czyli standardowej negacji. Stół i nie-stół to dwie nazwy, które zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół oznaczałby nie-stół, idąc tym tropem. Niesamowicie istotny w każdej nazwie jest desygnat, to znaczy przedmiot, którego dotyczy dana nazwa.

Nauka bez tajemnic – logika

Przez odbiorców w logice muszą być brane pod uwagę nie jedynie desygnaty, lecz głównie różne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą różnego typu poduszki, które odbiorca jest w stanie sobie wyobrazić. Patrząc na funkcję taką jak konotacja, wskazać trzeba określony zespół cech. Musi być on niezbędny do pełnego określenia wskazanej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć dany przedmiot odbiorcy.

Źródło: www.tautologia.pl