Rodzaje oceniania okresowego pracownika

Oceny okresowe pracowników to obecnie powszechny sposób sprawdzania ich wiedzy, jak również oszacowania tego jakie przymioty pracowników są wartościowe na określonym stanowisku. Jak wynika z badań tylko trochę ponad 10% makro przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z tego typu technik kontroli.

Mocne wejście Twojej firmy

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Na przełomie minionych lat powstało kilka głównych kierunków, jakie pozwalają na dobrą ocenę, a wśród nich różnorakie kryteria. Te są tworzone od razu w każdym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej określone potrzeby oraz wymagania. Oceny okresowe pracowników zezwalają bezspornie na poprawienie stanu w firmie. Wyróżnia się kilka rodzajów ocen takiego typu a wśród nich powszechnie stosowaną jest ocena 360 stopni.

Czy jesteś zadowolony z tematu powyższego wpisu? Jeśli tak, to daję również mój odnośnik do następnej strony. Namawiam!

Dzięki niej ocena pracownika przeprowadzana jest przez wywiady nie tylko z ocenianym podwładnym, ale też jego środowiskiem w pracy. Tutaj szczególnie sięga się po opinię menagerów, współpracowników a nawet klientów, z jakimi pracownik współpracował.

Kolejnym sposobem, by ocena pracownika przebiegła właściwie jest ocena 180 stopni. Jest ona niezwykle podobna do tej opisywanej powyżej, różni się głównie wykluczeniem w nagromadzaniu komentarzy klientów i przełożonego. Tu zazwyczaj dane o pracowniku zbiera się przez rozmowy z kolegami a także głównym szefem.Ocena pracownika jest też osiągalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. W tym przypadku zbiera się informacje na temat powodzeń oraz potknięć ocenianego w danym czasie. Dzięki temu menager ma najlepszy obraz całkowitych dokonań pracownika.

To z której metody korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działalności oraz zapotrzebowania w konkretnym momencie. Zazwyczaj tego typu ocena pracownika (sprawdź stronę) stosowana jest raz do roku i głównie od jej rezultatu zależy premia czy kariera danego pracownika. Wyniki ocen pozwalają również na ich weryfikację. Takie informacje pozwalają podjąć właściwe decyzje o daniu przykładowo dodatkowych kursów.