Kursy przygotowujące do egzaminów w liceach i gimnazach

Dzisiejszy system szkolnictwa w znaczny sposób różni się od tego, który panował na przykład jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zmieniły go różnorodne reformy i nowe przepisy. Jedną z bardziej charakterystycznych zmian było między innymi utworzenie szkół gimnazjalnych, co było związane ze skróceniem czasu uczęszczania do szkoły podstawowej do sześciu lat. Za to w liceach ogólnokształcących skrócono okres nauki z czterech lat do trzech. Zmianie uległy również reguły przeprowadzania części testów, zarządzono także kilka nowych.

Wypływa z tego, że także przygotowania do tych sprawdzianów na różnych etapach powinny być przeprowadzane odpowiednimi metodami. Czasami dla uczniów nauka w szkole jest problemem i muszą chodzić na dodatkowe zajęcia poza godzinami lekcyjnymi. Do testów również dobrze jest uczyć się poza murami szkoły. Po to prowadzone są przykładowo kursy gimnazjalne na .

Test gimnazjalnyOd kilkunastu lat uczniowie gimnazjum w ostatniej klasie zdają specjalny test. Jego celem jest skontrolowanie wiedzy z trzech lat nauki w gimnazjum. Wbrew pozorom od testu gimnazjalnego dość dużo zależy, gdyż ilość punktów otrzymanych na teście może zadecydować o dostaniu lub niedostaniu się do konkretnego liceum. Dla uczniów, którzy planują wybrać się do liceów o wyższym poziomie, jest to więc bardzo ważne. Z tego powodu wielu gimnazjalistów decyduje się na chodzenie na zajęcia pozalekcyjne przed egzaminem. Chodzą oni na korepetycje, korzystają z różnego rodzaju kursów, np. na . Popularne są również rozmaite przykładowe zadania egzaminacyjne, umieszczane w dziennikach i w sieci.

Egzamin maturalnyDla wielu ludzi egzamin dojrzałości jest jednym z najbardziej znaczących egzaminów życia. To od jej wyników zależeć będzie, czy uczeń dostanie się na wybrane przez siebie studia i wybraną uczelnię. Dawniej matura różniła się w znaczny sposób od tej obecnej. Przede wszystkim różniła się forma matur ustnych, na przykład z języka polskiego. Do matury we własnym zakresie przygotowuje się wielu uczniów. Przykładowo różnego rodzaju kursy maturalne oferowane są przez rozmaite organizacje. Przydatne bywają także kompendia wiedzy z danego przedmiotu w postaci książki, w której wiadomości są rozmieszczone w sposób uporządkowany i przedstawione jasno i zrozumiale. Z takich pomocy korzysta wielu licealistów.